Obszary i zagadnienia:

Doradztwo strategiczne

Nowe modele biznesowe; Planowanie i analizy strategiczne.

Budowanie wartości

Value Based Management; Balanced Scorecard; Zarządzanie przez cele (MBO).

Wyceny i analizy

Due diligence; Modele wyceny; Analizy i audyty efektywności; Finanse, Inwestycje, Sprzedaż.